ชุดไทยเด็ก ช่วยด้านการปลูกฝังวัฒนธรรม

ชุดไทยเด็ก ช่วยด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยที่มีตั้งแต่โบราณ ปลูกฝังให้ลูกหลานได้ใส่ชุดไทยตั้งแต่เล็กๆ นอกจากความสวยงามของชุดไทยแล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของไทย ซึ่งในสมัยใหม่ได้มีการรณรงค์ให้ใส่ชุดไทยกันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่เด็กเล็กๆจนผู้ใหญ่ ตามหน่วยงานราชการต่างๆ โรงเรียนที่ต้องใส่เป็นประจำสัปดาห์ละ1 ครั้ง