คลังเก็บป้ายกำกับ: เบียร์สดสิงห์

ขั้นตอนการผสมและการหมักเบียร์สดสิงห์

การเตรียมวัตถุดิบผลิตเบียร์สดสิงห์ประกอบด้วย น้ำ มอลต์ ฮอปส์ และยีสต์ ซึ่งฮอปส์และยีสต์จะเป็นตัวกำหนดกลิ่นและรสชาติของเบียร์สด จึงจำเป็นต้องใส่ใจและคัดสรรวัตถุดิบที่ค่อนข้างมีคุณภาพเป็นอย่างดี

คลิกรูปภาพ

ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบหลักทั้ง 4 อย่างข้างต้น เริ่มต้นด้วยการนำมอลต์มาบดให้ละเอียดเป็นผง ตามด้วยใส่น้ำสะอาดลงไปผสมกับมอลต์และเริ่มใส่ฮอปส์ต้มให้เดือดจนกระทั่งรอตกตะกอนหลังจากนั้นจึงใส่ยีสต์ สำหรับทุกขั้นตอนการหมักเบียร์จำเป็นต้องมีการควบคุมหลายปัจจัยทั้งเรื่องอุณหภูมิและแรงดัน เนื่องจากทั้งสองปัจจัยต่างส่งผลต่อรสชาติและสีของเบียร์สด